WAAROM JOHAN SPORTS – RELEVANTE DATA

We meten 100 keer per seconde 19 verschillende parameters, wat resulteert in ongeveer 10 miljoen gegevenspunten voor een speler voor een gemiddelde training. Onze grootste uitdaging (en focus) is om al deze gegevens te vertalen naar bruikbare informatie voor onze gebruikers. We richten ons op bruikbare inzichten en adviezen, om de stap naar de praktische wereld (trainingsveld) zo klein mogelijk te maken.

VAN DATA NAAR INFORMATIE

Het is ons gelukt om de gegevens te vertalen naar praktische bruikbare inzichten (informatie) en adviezen (concrete vervolgstappen). Onze gebruikers hoeven dus niet zelf in de gegevens te graven, maar wij doen dit voor hen. Op basis van de nieuwste inzichten uit de sport- en bewegingswetenschap voeren we intelligente analyses uit in onze database, die leiden tot praktische inzichten en aanbevelingen. We richten ons vooral op praktische inzichten zodat onze gebruikers ze meteen kunnen gebruiken. Voorbeelden van onze intelligente modules:

 

 

VERBETEREN INDIVIDUELE DREMPELS

Op dit moment zijn de drempels voor onze detecties van blessurerisico’s generiek. We streven ernaar deze drempels na verloop van tijd te individualiseren, naarmate we meer en meer gegevens verzamelen. Ook kan deze informatie worden gebruikt om de trainingsdoelen voor elk individu in te stellen, omdat de know-how van de optimale trainingsbelasting op basis van historische gegevens bekend is.

 

VERSCHILLENDE EN ACCURATE BENCHMARKS

Wanneer we meer gegevens verzamelen, worden benchmarks na verloop van tijd diverser en nauwkeuriger.
Dit is zeer interessant voor onze klanten, omdat nauwkeurige benchmarks resulteren in gedetailleerde vergelijkingen tussen spelers.

Onze partners

Wij zijn onze ondersteunende partners erg dankbaar. JOHAN maakt onderdeel uit van het European Space Agency (ESA) Business Incubatie Programma in Noordwijk en JOHAN wordt ondersteund door het European GNSS Agency (GSA).
ESA European Space Agency - partner of JOHAN Sports performance analytics for sport teams
GSA - partner of JOHAN Sports performance analytics for sport teams
VU Vrije Universiteit Amsterdam - partner of JOHAN Sports performance analytics for sport teams
TU Delft - partner of JOHAN Sports performance analytics for sport teams